Plavecký výcvik

ŠK Flipper Brezno organizuje plavecké výcviky. Cena kurzu na osobu a deň je 4,- Eur pre deti z materských a základných škôl. Pre nahlásenú školu je zabezpečená doprava, priestory plavárne na Mazorníkove, odborný trénerský a inštruktorský tím, materiálne a inštruktážne pomôcky a záverečné preteky s vyhodnotením.

Termíny: V priebehu školského roka

So súhlasom MsÚ v Brezne odboru školstva, organizuje plavecký klub Flipper plavecký výcvik pre materské škôlky a základné školy / Smernica MŠ SR z 1.X.1979, č.16 958/1979 –20/.

V spolupráci s Vami máme záujem o efektivitu a skvalitnenie plaveckých výcvikov. Ponúkame Vám spoluprácu s kvalifikovanými trénermi a cvičiteľmi, ktorí denne pracujú so športovo talentovanými deťmi na plaveckých tréningoch.

Medzi referencie našej činnosti patrí Trieda olympijských nádeji – 1.a 2.ročník, kondičné a výkonnostné plávanie v plaveckých krúžkoch na ZŠ P4, plavecká prípravka v MŠ a Baby plávanie, spolupráca s CVČ a materským centrom Slniečko, 5 ročné organizovanie kurzov pre školské kolektívy. V minulom školskom roku sme zorganizovali plavecký výcvik pre 23 skupín základných a materských škôl, 16 pedagógov sme metodicky zaškolili.

Naše služby pri organizovaní plaveckého výcviku si môžete objednať telefonicky alebo mailom na adresu klubu. Termín, časový harmonogram a odbornú výuku s kvalifikovanými trénermi si s Vami následne dohodneme.

V prípade, že sa rozhodnete s nami spolupracovať, rezervujte si telefonicky termín s predbežne určeným počtom žiakov – Mgr.Ľubica Vičanová 0908 969 015, 0918 404 692,

Kurz plávania pre dospelých

ŠK Flipper Brezno organizuje počas celého roka 2010 školu plávania pre dospelých:
I. Kurz pre neplavcov
II. Kondičný tréning pre pokročilých
III. Plavecká príprava na talentové skúšky
Výuka kvalifikovanými trénermi - cena 40,- Eur + vstup na plaváreň. Prihlášky a info: 0908 969 015

 

Prví absolventi Plaveckej školy dospelých môžu potvrdiť, že začať s plávaním v dospelosti je rovnaké ako prihlásiť sa do detského výcviku. Po piatich tréningoch sa z úplných neplavcov naučila plávať takmer celá 10 členná skupina. Nemali nič odpustené. Od plávania z nadľahčovadlom, postupne sa naučil polohovať na bruchu a chrbte, pravidelne dýchať, splývať a nacvičiť si techniku plávania prsia, kraul a znak. Na to, že budú  vedieť skočiť aj rybičku  nepomyslel nikto. Ctižiadosť prekonala hanblivosť, strach ale aj telesný hendikep. Sebavedomie sa upevnilo aj Mirkovi, ktorý ako ZŤTP ukončil kurz s  medailou na hrudi. Celú výuku a záverečný pretek  ostane ako živá spomienka pre všetkých absolventov na videozázname, ktorý je bonus od  trénerov.

 

 

 

Druhí absolventi Plaveckej školy dospelých. Plavecká škola dospelých si našla ďalších záujemcov, ktorí svojím sebazaprením a tréningovou vytrvalosťou dokázali sebe a blízkemu okoliu, že začať nikdy nie je neskoro. Skupinku tvorili všetky vekové kategórie, od študentov až po dámy staršieho veku. V jednotlivých lekciách sa oboznámili s vlastnosťami vody a lokomočnými pohybmi, ktoré ich udržia na hladine. Použitím nadľahčovacích pomôcok a plutiev začali od prvého dňa zdolávať prvé metre bazéna. Nemali to ľahké, ale inštikt k prežitiu ich donútil prekonať samích seba. Základy plávania sa naučili a záleží len na nich, či budú pravidelnými návštevami plavárne upevňovať nadobudnuté zručnosti vo vode.

 

 

 

Tretí absolventi plaveckej školy dospelých. Plaveckému klubu Flipper sa už tretí krát podarilo pre verejnosť mesta zorganizovať plaveckú školu dospelých. Výuku plávania absolvovala 13 členná skupina, ktorá bola rozdelená na plávanie pre neplavcov a zdokonaľovacie plávanie. V kurze si všetci prihlásení neplavci mohli dokázať, že začať nie je v žiadnom veku neskoro a svojou ctižiadostivosťou podstúpili náročnú výuku, ktorú zúročili v záverečných pretekoch. Členovia zdokonaľovacej skupiny sa oboznámili so všetkými plaveckými spôsobmi a absolvovali malú školu potápania s plutvami a so šnorchlom. Sme radi, že sa plávanie dostáva do povedomia aj dospelých, nakoľko jeho zdravotný a spoločenský význam je pri dnešnom životnom štýle čoraz dôležitejší.