Centrum voľného času Brezno a ŠK Flipper Brezno organizuje

"O pohár ŠK Flipper" 15.level

Názov sútaže: "O pohár ŠK Flipper" 15.level
Usporiadateľ: ŠK Flipper Brezno
Dátum: 15.6. 2014
Miesto: Plaváreň Mazorníkovo, Brezno
Systém hodnotenia: priamo na rozplavby, vyhodnotené prvé 3 miesta v každej kategórii a disciplíne, trojboj sa hodnotí bodovým súčtom troch najlepších disciplín pretekára podľa bodovacích tabuliek FINA 2013
Kategórie, disciplíny:
  • kat. P ročník 2000 a starší plávu 3 disciplíny z 100 m voľný spôsob, znak, prsia a motýlik
  • kat. R ročníky 2001 až 2005 plávu 3 disciplíny zo 100 m a 50 m voľný spôsob, znak, prsia a motýlik
  • plavci z kategórií P a R môžu plávať viac ako 3 disciplíny, avšak mimo súťaž, taktiež mimo súťaž môžu plávať pokus o prekonanie klubového rekordu v ĺubovoľnej disciplíne :)
  • kat. X ročník 2004 a mladší plávu 25 m voľný spôsob, prsia a znak
  • kat. Y ročník 2004 a mladší 25 m nohy s doskou a 25 m voľný spôsob s plutvami

Rozplávanie 9:00 hod.

Začiatok pretekov 9:30 hod.
1.
100 m voľný spôsob Dievčatá kat. P,R
2.
100 m voľný spôsob Chlapci kat. P,R
3.
50 m voľný spôsob Dievčatá kat. P,R
4.
50 m voľný spôsob Chlapci kat. P,R
5.
25 m s plutvami Dievčatá kat. Y
6.
25 m s plutvami Chlapci kat. Y
7.
25 m voľný spôsob Dievčatá kat. X
8.
25 m voľný spôsob Chlapci kat. X
9.
100 m prsia Dievčatá kat.P, R
10.
100 m prsia Chlapci kat. P, R
11.
50 m prsia Dievčatá kat.P, R
12.
50 m prsia Chlapci kat. P, R
13.
25 m prsia Dievčatá kat. X
14.
25 m prsia Chlapci kat. X
15.
100 m znak Dievčatá kat. P,R
16.
100 m znak Chlapci kat. P,R
17.
50 m znak Dievčatá kat. P,R
18.
50 m znak Chlapci kat. P,R
19.
25 m znak Dievčatá kat. X
20.
25 m znak Chlapci kat. X
21.
25 m s doskou Dievčatá kat. Y
22.
25 m s doskou Chlapci kat. Y
23.
50 m motýlik Dievčatá kat. P,R
24.
50 m motýlik Chlapci kat. P,R
25.
100 m motýlik Dievčatá kat. P,R
26.
100 m motýlik Dievčatá kat. P,R