Veľká cena Slovenska
ŠK Flipper Brezno
Veľká cena Slovenska

Šamorín  26.-28.5.2023

Sumár výsledkov50m bazén (50m), FINA 2022
Priezvisko, Meno

Megelová Stela
Roč.

09 :
vzdialenosť,spôsob

100 voľný spôsob
100 voľný spôsob
400 voľný spôsob
50 znak
100 prsia
100 prsia
200 polohové preteky
200 polohové preteky
400 polohové preteky

P.

8
8
2
3
5
4
2
3
1
Čas

59.42
59.05
4:25.48
30.79
1:15.31
1:14.55
2:19.25
2:22.72
4:57.15
Typ

FF

F
Starý OR.

59.43
59.43
4:31.53
30.57
1:13.41
1:13.41
2:22.13
2:22.13
5:09.75


OR
OR
OROR

OR


659 b.
671 b.
706 b.
672 b.
617 b.
636 b.
742 b.
690 b.
720 b.