Majstrovstvá SR Open a juniorov v krátkom bazéne
ŠK Flipper Brezno
Majstrovstvá SR Open a juniorov v krátkom bazéne

Šamorín  10.12.-12.12.2021

Sumár výsledkov25m bazén (25m), FINA 2020
Priezvisko, Meno

Bubelínyová Hanna
Roč.

05 :
vzdialenosť,spôsob

50 voľný spôsob
50 voľný spôsob
50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
100 voľný spôsob
100 voľný spôsob
200 voľný spôsob
50 znak
50 motýlik

P.

ŠT
ŠT
12
ŠT
ŠT
13
13
7
7
Čas

27.50
27.50
28.09
1:01.11
1:01.11
1:02.46
2:18.66
32.87
30.77
TypStarý OR.

27.28
27.28
27.28
1:01.91
1:01.91
1:01.91
2:19.47
32.50
30.44

OR
OR

OR


579 b.
579 b.
543 b.
555 b.
555 b.
520 b.
505 b.
476 b.
497 b.
Horváthová Terézia07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
50 znak
50 znak
50 znak
100 znak
100 znak
200 znak
200 znak
100 polohové preteky
100 polohové preteky
9
8
13
ŠT
ŠT
6
7
4
7
2
11
7
27.99
1:02.01
30.70
31.05
31.05
30.91
1:06.80
1:05.48
2:25.03
2:22.79
1:07.60
1:08.33


FF

F

F
28.02
1:00.26
31.90
31.90
31.90
31.90
1:05.75
1:05.75
2:23.31
2:23.31
1:08.92
1:08.92

OR

OR
OR
OR
OR

OR

OR
OR
OR
549 b.
532 b.
584 b.
565 b.
565 b.
572 b.
554 b.
589 b.
555 b.
582 b.
584 b.
565 b.
Prečuchová Veronika07 : 50 motýlik
100 motýlik
200 motýlik
12
9
9
31.02
1:11.05
2:49.47
34.04
1:17.75
--.--

OR
OR
OR
485 b.
454 b.
351 b.
Špániková Sabina07 :50 voľný spôsob
50 znak
50 znak
50 prsia
50 prsia
100 prsia
100 prsia
200 prsia
200 prsia
8
16
7
11
3
8
2
4
1
27.90
32.36
31.15
34.46
34.65
1:14.27
1:14.00
2:38.26
2:39.88

F

F

F

F
31.97
37.06
37.06
38.06
38.06
1:21.58
1:21.58
2:52.28
2:52.28

OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
555 b.
499 b.
559 b.
569 b.
559 b.
591 b.
598 b.
614 b.
596 b.
Votroubek Peter07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
100 znak
200 znak
200 polohové preteky

64
47
35
24
21
36
27.26
59.91
31.60
1:06.40
2:26.32
2:28.54
28.88
1:04.71
33.46
1:11.82
2:47.09
--.--
OR
OR
OR
OR
OR
OR
409 b.
422 b.
347 b.
398 b.
376 b.
402 b.
Zelenčík Peter07 : 50 motýlik
100 motýlik
200 motýlik
200 polohové preteky

53
36
18
38
29.07
1:03.78
2:31.11
2:35.07
30.49
1:15.63
--.--
2:54.40
OR
OR
OR
OR
418 b.
428 b.
367 b.
353 b.


4 x 50 voľný spôsob ženy:Bubelínyová Hanna
Špániková Sabina
27.50
27.47
Prečuchová Veronika
Horváthová Terézia
29.93
27.51
41:52.41

4 x 50 voľný spôsob ženy

:

Bubelínyová Hanna
Špániková Sabina

27.50
27.47

Prečuchová Veronika
Horváthová Terézia

29.93
27.51

8

1:52.41

4 x 50 voľný spôsob mix

:

Votroubek Peter
Zelenčík Peter

27.27
27.57

Bubelínyová Hanna
Špániková Sabina

27.18
27.89

7

1:49.91

4 x 100 voľný spôsob ženy

:

Bubelínyová Hanna
Špániková Sabina

1:01.11
1:01.24

Prečuchová Veronika
Horváthová Terézia

1:07.37
1:00.61

3

4:10.33

4 x 100 voľný spôsob ženy

:

Bubelínyová Hanna
Špániková Sabina

1:01.11
1:01.24

Prečuchová Veronika
Horváthová Terézia

1:07.37
1:00.61

4

4:10.33

4 x 50 polohové preteky ženy

:

Horváthová Terézia
Špániková Sabina

31.05
33.71

Prečuchová Veronika
Bubelínyová Hanna

31.00
27.17

2

2:02.93

4 x 50 polohové preteky ženy

:

Horváthová Terézia
Špániková Sabina

31.05
33.71

Prečuchová Veronika
Bubelínyová Hanna

31.00
27.17

6

2:02.93

4 x 50 polohové preteky mix

:

Horváthová Terézia
Špániková Sabina

31.59
34.76

Zelenčík Peter
Votroubek Peter

28.75
26.84

6

2:01.94