Veľká cena Slovenska 2021
ŠK Flipper Brezno
Veľká cena Slovenska 2021

Šamorín  5.3.-7.3.2021

Sumár výsledkov50m bazén (50m), FINA 2020
Priezvisko, Meno

Horváthová Terézia
Roč.

07 :
vzdialenosť,spôsob

50 voľný spôsob
800 voľný spôsob
100 znak
100 znak
200 znak
200 prsia
200 prsia
400 polohové preteky

P.

23
9
7
6
6
14
14
5
Čas

28.64
9:49.73
1:07.80
1:07.79
2:27.93
2:52.01
2:54.24
5:30.46
TypF


F
Starý OR.

28.35
--.--
1:09.88
1:09.88
2:33.27
2:50.10
2:50.10
5:32.06OR
OR
OR
OR


OR


564 b.
555 b.
612 b.
612 b.
579 b.
528 b.
508 b.
523 b.