Kontrolné tréningové preteky
ŠK Flipper Brezno
Kontrolné tréningové preteky

Brezno  4.6.2021

Sumár výsledkov25m bazén (25m), FINA 2020
Priezvisko, Meno

Bubelínyová Hanna
Roč.

05 :
vzdialenosť,spôsob

50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
50 motýlik
100 motýlik

P.

1
1
2
2
2
Čas

28.12
1:03.89
33.57
30.48
1:14.45
TypStarý OR.

27.28
1:01.91
32.50
30.44
1:10.91


542 b.
486 b.
447 b.
511 b.
394 b.
Megelová Stela09 :50 voľný spôsob
50 znak
100 znak
50 prsia
100 prsia
50 motýlik
100 motýlik
2
1
1
1
1
1
1
28.91
31.35
1:11.07
34.76
1:20.14
30.28
1:12.87
27.87
33.17
1:09.59
36.49
1:17.69
30.70
1:09.78


OR

OR

OR
498 b.
548 b.
460 b.
554 b.
471 b.
521 b.
420 b.
Rajčok Artúr05 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
100 znak
50 motýlik

1
2
2
2
2
28.28
1:05.57
33.72
1:15.75
31.57
27.55
1:05.86
34.01
1:15.86
32.15

OR
OR
OR
OR
366 b.
321 b.
286 b.
268 b.
327 b.
Valachová Ema05 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
50 motýlik
100 motýlik

3
2
3
3
3
29.47
1:10.53
34.89
31.58
1:19.97
29.58
1:06.79
34.18
31.47
1:09.00
OR471 b.
361 b.
398 b.
460 b.
318 b.
Votroubek Peter07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
100 znak
50 prsia
50 motýlik

2
1
1
1
1
3
28.88
1:04.71
33.46
1:11.82
40.76
35.77
30.39
1:07.52
36.49
1:17.21
48.44
37.21
OR
OR
OR
OR
OR
OR
344 b.
334 b.
292 b.
315 b.
237 b.
224 b.
Zelenčík Peter07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
50 prsia
50 motýlik
100 motýlik

3
3
3
2
1
1
30.80
1:09.11
36.72
40.94
30.49
1:15.63
32.21
1:09.32
43.14
43.67
34.04
1:16.39
OR
OR
OR
OR
OR
OR
283 b.
274 b.
221 b.
234 b.
362 b.
256 b.