XIV. GYÕR OPEN OLYMPIC QUALIFICATION EVENT
ŠK Flipper Brezno
XIV. GYÕR OPEN OLYMPIC QUALIFICATION EVENT

GYÕR (HUN)  16.12.-19.12.2020

Sumár výsledkov50m bazén (50m), FINA 2019
Priezvisko, Meno

Horváthová Terézia
Roč.

07 :
vzdialenosť,spôsob

50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
100 voľný spôsob
400 voľný spôsob
50 znak
100 znak
200 znak
50 prsia
200 prsia
200 prsia
50 motýlik
100 motýlik
200 polohové preteky
400 polohové preteky

P.

2
1
6
5
1
2
3
2
1
4
6
10
4
5
Čas

28.35
1:02.03
1:03.77
5:00.05
32.46
1:09.88
2:33.27
36.28
2:50.10
2:53.78
31.52
1:16.58
2:31.85
5:32.06
TypStarý OR.

29.37
1:03.68
1:03.68
5:25.23
33.23
1:11.23
2:42.37
38.36
3:12.11
3:12.11
32.45
1:18.46
2:38.54
5:48.00


OR
OR

OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR


582 b.
579 b.
533 b.
489 b.
574 b.
571 b.
530 b.
532 b.
546 b.
512 b.
465 b.
380 b.
572 b.
516 b.
Megelová Stela09 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
100 voľný spôsob
400 voľný spôsob
50 znak
100 znak
50 prsia
200 prsia
50 motýlik
100 motýlik
100 motýlik
200 polohové preteky
400 polohové preteky

1
2
2
1
1
3
2
3
1
1
2
1
2
28.82
1:02.90
1:04.94
4:58.90
32.85
1:13.83
37.37
2:50.28
31.00
1:09.47
1:12.92
2:33.43
5:26.30
29.57
1:04.36
1:04.36
4:53.46
33.78
1:12.63
36.92
2:54.26
31.69
1:15.20
1:15.20
2:41.36
5:34.92
OR
OR


OR


OR
OR
OR
OR
OR
OR
554 b.
555 b.
504 b.
495 b.
554 b.
484 b.
486 b.
545 b.
489 b.
509 b.
440 b.
555 b.
543 b.
Prečuchová Veronika07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 motýlik
100 motýlik
100 motýlik
200 motýlik
200 polohové preteky

9
7
9
2
8
10
27
32.76
1:12.93
32.50
1:14.17
1:14.91
2:57.73
3:02.00
35.63
1:22.64
36.20
1:22.46
1:22.46
--.--
--.--
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
377 b.
356 b.
424 b.
418 b.
406 b.
321 b.
332 b.
Špániková Sabina07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 znak
50 prsia
100 prsia
200 prsia
200 prsia
200 polohové preteky

7
4
8
6
2
2
5
15
30.76
1:07.57
35.57
38.64
1:21.16
2:51.53
2:55.40
2:46.55
32.67
1:08.64
38.60
37.53
1:21.01
2:55.27
2:55.27
3:00.60
OR
OR
OR


OR

OR
455 b.
448 b.
436 b.
440 b.
493 b.
533 b.
498 b.
434 b.
Zelenčík Peter07 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
50 motýlik
100 motýlik
200 motýlik
200 polohové preteky

12
3
6
4
5
16
31.18
1:08.23
30.46
1:11.26
2:50.28
2:53.34
34.52
1:11.26
33.35
1:13.04
--.--
3:18.92
OR
OR
OR
OR
OR
OR
301 b.
324 b.
390 b.
341 b.
280 b.
284 b.