Jarná cena Žiliny
ŠK Flipper Brezno
Jarná cena Žiliny

Žilina  9.10.-11.10.2020

Sumár výsledkov50m bazén (50m), FINA 2019
Priezvisko, Meno

Horváthová Terézia
Roč.

07 :
vzdialenosť,spôsob

50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
200 voľný spôsob
50 znak
100 znak
100 prsia
50 motýlik
200 polohové preteky
400 polohové preteky

P.

4
2
12
3
3
4
6
2
5
Čas

29.37
1:03.68
2:25.11
33.23
1:11.23
1:22.73
32.45
2:38.54
5:48.00
TypStarý OR.

30.03
1:05.92
2:30.94
34.31
1:14.39
1:25.76
34.00
2:45.35
6:01.57


OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR


523 b.
535 b.
471 b.
535 b.
539 b.
465 b.
426 b.
503 b.
448 b.
Megelová Stela09 :50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
200 voľný spôsob
400 voľný spôsob
50 znak
100 znak
50 motýlik
200 polohové preteky
400 polohové preteky

1
1
1
1
1
1
1
1
1
29.57
1:04.36
2:23.04
4:53.46
33.78
1:13.41
31.69
2:41.36
5:34.92
30.22
1:06.45
2:26.27
5:04.17
33.88
1:12.63
32.02
2:42.64
5:44.84
OR
OR
OR
OR
OR

OR
OR
OR
512 b.
518 b.
492 b.
523 b.
509 b.
493 b.
458 b.
477 b.
503 b.