Veľká cena Púchova, 7. ročník, 09/10/2010
Legenda: Por. = poradie, body = bodové hodnotenie podľa FINA 2008
* = osobný rekord (aj ak to plával(a) na pretekoch prvý krát)
kategória B = žiaci(čky) ročník 98-99

Por.
100 m vol.sp. Z - kat. B
ročník
čas
body
19.
Aneštíková Katarína
99
1:14.79
344
Por.
50 m znak Z - kat. B
ročník
čas
body
2.
Aneštíková Katarína
99
34.89*
454
Por.
200 m znak Z - kat. B
ročník
čas
body
1.
Aneštíková Katarína
99
2:41.52*
448
Por.
100 m znak Z - kat. B
ročník
čas
body
1.
Aneštíková Katarína
99
1:15.20*
447
Por.
200 m pol.pr. Z - kat. B
ročník
čas
body
2.
Aneštíková Katarína
99
2:57.51*
377
Por.
50 m vol.sp. Z - kat. B
ročník
čas
body
12.
Aneštíková Katarína
99
33.70
353