Rozpis plaveckých tréningov

Pondelok Čas Skupina
Utorok Čas Skupina
Streda


Štvrtok Čas Skupiny
Piatok Čas Skupiny
Sobota Čas Skupiny
Nedeľa Čas Skupiny