Domáce suché tréningy výkonnostných plavcov dráha 4:


Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Týždeň 1
Tréning A
aktivačné cviky/švihadlo/strečing/
Tréning B
aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ voľno
Týždeň 2 Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ voľno
Týždeň 3 Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ voľno
Týždeň 4 Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ voľno
Týždeň 5 Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ voľno
Týždeň 6 Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning A aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ Tréning B aktivačné cviky/švihadlo/strečing/ voľno

Príklad aktivačných cvikov si môžte pozrieť tu.

Tréning A a tréning B:
- cvičia sa 2 až 3 kolá všetkých cvikov (ale treba to robiť postupne, prvý týždeň možno iba 1 kolo, druhý až štvrtý týždeň 2 kolá, piaty a šiesty 3 kolá)
- v 1 kole sa cviči po 1 minúte každý cvik (nie na rýchlosť čo najviac opakovaní za minútu, ale pekne na techniku stabilnou rýchlosťou) bez pauzy medzi cvikmi v jednom kole - iba sa bez zdržiavania presuniete na ďalší cvik. Ak nevydržíš cvik robiť celú minútu, tak sprav čo najviac a oddychuj do zvyšku tej 1 minúty a keď uplynie čas, presuň sa na ďalší cvik. ALEBO pauzni si čas, oddýchni si aj dlhšie, ale potom znovu zapni čas a dokončí zvyšok   Takto jedno kolo bude trvať cca 16 minút ak budete môcť robiť všetky cviky. Po jednom kole si dajte pauzu 3-4 minúty a dajte druhé kolo, podobne tretie kolo.

Tie skupiny cvikov sa striedajú, aby ste to zvládli až do konca.. čiže najprv 3 cviky - 3 min. na nohy, potom 3 cviky ruky, 3 cviky nohy, 3 cviky roky, 3 cviky trup, a 1 cvik kompenzačné cvičenie.

Pred každým tréningom je potrebné zaktivovať telo a zdvihnúť teplotu svalov, čiže napr.: minimálne 20 panákov, 10 húseníc, 20 frankensteinov, 20x kliková poloha a striedavo sa dotýkať ramien.


Tréning A:

3 cviky spodná časť tela predná strana - videá cvikov od 4:00 do 10:30
3 cviky vrchná časť tlačenie

                 3 cviky spodná časť tela zadná strana

ŤAŽŠIA Verzia-       ĽAHŠIA-3 cviky vrchná časť ťahanie

                    - ťažšia verzia - normálne zhyby nadhmatom na hrazde                  - ťažšia verzia - chytíš sa pevného stĺpu (na posteli napr.) a dvíhaš telo dohora 


3 cviky trup

1 kompenzačný cvik

Tréning B:

3 cviky spodná časť tela predná strana - videá cvikov od 10:40 do 16:00

3 cviky vrchná časť tlačenie

3 cviky spodná časť tela zadná strana

3 cviky vrchná časť ťahanie

                    - ťažšia verzia - normálne zhyby podhmatom na hrazde


3 cviky trup1 kompenzačný cvik