Chyby pri prsiach, 3.časť:

Autor: Jozsef Nagy Originálny článok

Chyby pri zábere rukami:

1. Záber nezačne od úplne vystretých rúk (obrázok 17)

2. Pri rozotváraní rúk na začiatku záberu nie sú dlane vytočené v smere záberu (do von)

3. Záber sa začína pohybom dodola na miesto plochého pohybu do strán (obrázky 18 a 19)

4. Záber vedú zápästia, namiesto toho, aby boli prsty so zápästiami v jednej rovine (obrázok 20)

5. Prsty nie sú v rovine so zápästiami, prsty vedú záber, ale zápastie je zalomené (obrázok 21)

6. Lakte sa zohli príliš skoro (obrázok 22)

7. Záber sa používa na pohyb nahor namiesto pohybu dopredu (obrázok 23)

8. Keď sa ruky začinajú stáčať dovnútra, tak dlane nie sú stočené v smere pohybu stáčania do vnútra (obrázok 24)

9. Počas stáčania rúk do vnútra sa zápästia ohnú a dlane sú nastavené smerom dozadu namiesto smeru dodola (obrázok 25)

10. Pri stáčaní rúk do vnútra sú lakte nechané príliš široko namiesto toho, aby nasledovali predlaktia v rovnakej rovine (teda užšie) (obrázok 26)

11. Po dokončení stáčania rúk sú lakte príliš vzadu (obrázok 27)

12. Keď ruky vymršťujeme dopredu, lakte sú oveľa širšie než ruky (obrázok 28)

13. Keď ruky vymršťujeme dopredu, lakte sú oveľa hlbšie než než ruky (obrázok 29)

14. Keď ruky vymršťujeme dopredu, tak idú príliš hlboko, namiesto toho aby kĺzali po hladine(obrázok 30)

15. Keď ruky vymršťujeme dopredu, tak dlane nesmerujú nadol (obrázok 31)

16. Keď ruky vymršťujeme dopredu, tak nie sú dostatočne blízko pri sebe (obrázok 33)

17. Pri dokončení záberu nie sú ruky v splývavej polohe (obrázok 34 a 35)

18. Pri dokončení záberu nie sú ruky v pevnej a vyváženej polohe

19. Pri začatí záberu nie sú ramená a ruky natiahnuté pre maximálny záber

Tu je ťažšie vybrať najhoršiu chybu, ale myslím, že zostanem pri zatiahnutí lakťov príliš dozadu (obrázok 27). To znamená, že plavec má lakte za úrovňou ramien v momente dokončenia záberu a začiatku prenosu rúk dopredu. Mnohí si pri tomto pritlačia lakte k trupu, čo tie lakte posunie ešte viac dozadu. Po dokončení záberu a začaní presunu rúk dopredu by sa mali plecia zodvihnúť k ušiam a lakte by mali byť umiestnené blízko a v úrovni pred hruďou. Predstavte si ten rozdiel vo vzdialenosti, ktorú musí prejsť lakeť, keď sa má presunúť dopredu spred hrudníka, alebo celú vzdialenosť od chrbátu. A nezabudnite, že pozícia lakťov pri chrbáte späsobuje zlú polohu tela a veľký odpor.