Členovia  Výkonnostné plávanie Prípravka  TréneriVeronika Slivková 2004
Nina Botošová 2005

Hanna Bubelínyová 2005


Timea Mecková 2005
Artúr Rajčok 2005

Ema Valachová 2005
Lucia Bobáková 2006

Ján Gandžala 2006   Sascha Jirmerová 2006

Terézia Horváthová 2007
Zoja Klincková 2007

Veronika Prečuchová 2007
Sabina Špániková 2007

Peter Votroubek 2007
Peter Zelenčík 2007
  Lenka Ponická 2009   Stela Megelová 2009