Členovia  Výkonnostné plávanie Prípravka   Tréneri


  Ľubica Bacúčanová Vičanová
Milan Bobák
  Martina Grexová
  Erik Golian
      Alexander Jirmer
      Radislav Vičan