ŠK Flipper Brezno
ŠK Flipper Brezno
Osobný rekord pre Mecková Timea
31. august 2020

Časy od 01. január 2001 do 29. august 2020


50 voľný spôsob
50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
100 voľný spôsob
200 voľný spôsob
200 voľný spôsob
400 voľný spôsob
400 voľný spôsob
800 voľný spôsob
800 voľný spôsob

50 znak
50 znak
100 znak
100 znak
200 znak
200 znak

50 prsia
50 prsia
100 prsia
100 prsia
200 prsia
200 prsia

50 motýlik
50 motýlik
100 motýlik
100 motýlik
200 motýlik
200 motýlik

100 polohové preteky
200 polohové preteky
200 polohové preteky
400 polohové preteky
400 polohové preteky30.63
29.63
1:08.29
1:06.31
2:44.58
2:37.08
6:45.00
5:46.59
13:27.98
12:09.22

34.29
33.51
1:15.44
1:12.69
2:56.12
2:43.58

45.23
42.51
1:35.83
1:33.48
3:23.26
3:21.48

33.65
32.61
1:14.12
1:14.13
3:36.27
3:24.09

1:17.30
2:53.58
2:49.15
6:36.68
6:11.97
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

25m
50m
25m
50m
25m
4.7.2020
16.11.2019
29.8.2020
14.4.2018
9.6.2018
10.11.2018
18.2.2017
9.2.2019
18.2.2017
17.2.2018

4.7.2020
18.5.2019
29.8.2020
18.5.2019
11.3.2018
5.10.2019

9.6.2018
6.10.2018
9.6.2018
10.11.2018
11.3.2018
18.5.2019

9.11.2019
16.11.2019
29.8.2020
7.3.2020
24.6.2017
2.12.2017

7.3.2020
8.6.2018
14.4.2018
24.6.2017
2.12.2017
Bratislava
Rimavská Sobota
Štúrovo
Rimavská Sobota
Košice
Rimavská Sobota
Žilina
Žiar nad Hronom
Žilina
Dolný Kubín

Bratislava
Brezno
Štúrovo
Brezno
Žilina
Banská Bystrica

Košice
Žiar nad Hronom
Košice
Rimavská Sobota
Žilina
Brezno

Žilina
Rimavská Sobota
Štúrovo
Brezno
Bratislava
Šamorín

Brezno
Košice
Rimavská Sobota
Bratislava
Šamorín
461 b.
463 b.
434 b.
435 b.
323 b.
347 b.
199 b.
307 b.
216 b.
284 b.

487 b.
449 b.
454 b.
433 b.
349 b.
387 b.

274 b.
303 b.
299 b.
296 b.
320 b.
297 b.

382 b.
417 b.
419 b.
399 b.
178 b.
201 b.

390 b.
383 b.
373 b.
302 b.
337 b.